bestHealth

Best Healthcare Practices

bestHealth (skrót od Best Healthcare Practices) to idea pełniejszego wykorzystania potencjału innowacji zarządczych w celu podniesienia jakości i dostępności opieki zdrowotnej, docelowej poprawy zdrowia społeczeństwa, a przez to konkurencyjności polskiej gospodarki.

Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań na problemy zarządcze występujące w ochronie zdrowia. Dzięki zaangażowaniu managerów polskich podmiotów leczniczych tworzymy bazę problemów zarządczych, a w ramach współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, a także bazując na rozwiązaniach stosowanych w zagranicznych placówkach medycznych szukamy rozwiązań usprawniających podmioty działające na polskim rynku zdrowotnym.

bestHealth – FAQ

Business Intelligence Database for Healthcare

Dołącz do zespołu

Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Kwestionariusz ankiety

Zapraszamy managerów podmiotów leczniczych do udziału w ankiecie. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.