bestHealth

Best Healthcare Practices

bestHealth (skrót od Best Healthcare Practices) to idea pełniejszego wykorzystania potencjału innowacji zarządczych w celu podniesienia jakości i dostępności opieki zdrowotnej, docelowej poprawy zdrowia społeczeństwa, a przez to konkurencyjności polskiej gospodarki.

Jesteśmy grupą konsultantów rynku ochrony zdrowia. W swojej praktyce zawodowej poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią rozwiązanie wielu problemów zarządczych występujących w podmiotach leczniczych i poprawią ich efektywne funkcjonowanie.

Bazując na rozwiązaniach stosowanych w zagranicznych podmiotach leczniczych rekomendujemy rozwiązania usprawniających działalność podmiotów działające na polskim rynku zdrowotnym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą dotychczasową działalnością i ofertą biznesową. 

bestHealth – FAQ

Business Intelligence Database for Healthcare

Dołącz do zespołu

Dowiedz się więcej

Napisz do nas

Kwestionariusz ankiety

Zapraszamy managerów podmiotów leczniczych do udziału w ankiecie. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie.